+7(383)362-47-10

info@sokin.ru

8-800-550-47-85

 

2024 год

Дата
размещения
Дата
обновления
1. ПРОТОКОЛ собрания президиума №1-24 от 10.01.2024.pdf 10.01.2024 12:34 10.01.2024 12:34
2. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №2-24 от 11.01.2024.pdf 11.01.2024 13:46 11.01.2024 13:46
3. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №3-24 от 12.01.2024.pdf 15.01.2024 12:59 15.01.2024 12:59
4. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №4-24 от 16.01.2024.pdf 16.01.2024 12:24 16.01.2024 12:24
5. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №5-24 от 17.01.2024.pdf 17.01.2024 12:52 17.01.2024 12:52
6. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №6-24 от 25.01.2024.pdf 25.01.2024 10:34 25.01.2024 10:34
7. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №7-24 от 31.01.2024.pdf 01.02.2024 05:11 01.02.2024 05:11
8. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №8-24 от 01.02.2024.pdf 02.02.2024 12:45 02.02.2024 12:45
9. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №9-24 от 02.02.2024.pdf 02.02.2024 12:45 02.02.2024 12:45
10. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №10-24 от 06.02.2024.pdf 06.02.2024 12:47 06.02.2024 12:47
11. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №11-24 от 08.02.2024.pdf 13.02.2024 06:33 13.02.2024 06:33
12. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №12-24 от 09.02.2024.pdf 13.02.2024 06:33 13.02.2024 06:33
13. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №13-24 от 13.02.2024.pdf 14.02.2024 05:33 14.02.2024 05:33
14. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №14-24 от 14.02.2024.pdf 16.02.2024 11:38 16.02.2024 11:38
15. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №15-24 от 16.02.2024.pdf 16.02.2024 11:38 16.02.2024 11:38
16. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №16-24 от 21.02.2024.pdf 21.02.2024 13:12 21.02.2024 13:12
17. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №17-24 от 22.02.2024.pdf 26.02.2024 12:49 26.02.2024 12:49
18. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №18-24 от 28.02.2024.pdf 01.03.2024 09:37 01.03.2024 09:37
19. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №19-24 от 01.03.2024.pdf 01.03.2024 09:37 01.03.2024 09:37
20. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №20-24 от 05.03.2024.pdf 05.03.2024 12:53 07.03.2024 06:06
21. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №21-24 от 14.03.2024.pdf 14.03.2024 12:46 14.03.2024 12:46
22. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №22-24 от 18.03.2024.pdf 18.03.2024 12:50 18.03.2024 12:50
23. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №23-24 от 20.03.2024.pdf 20.03.2024 10:12 20.03.2024 10:12
24. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №24-24 от 25.03.2024.pdf 25.03.2024 18:19 25.03.2024 18:19
25. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №25-24 от 26.03.2024.pdf 26.03.2024 13:28 26.03.2024 13:28
26. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №26-24 от 29.03.2024.pdf 03.04.2024 11:10 03.04.2024 11:10
27. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №27-24 от 03.04.2024.pdf 03.04.2024 11:10 03.04.2024 11:10
28. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №28-24 от 08.04.2024.pdf 08.04.2024 13:04 08.04.2024 13:04
29. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №29-24 от 10.04.2024.pdf 10.04.2024 12:03 10.04.2024 12:03
30. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №30-24 от 11.04.2024.pdf 11.04.2024 10:35 11.04.2024 10:35
31. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №31-24 от 12.04.2024.pdf 12.04.2024 08:26 12.04.2024 08:26
32. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №32-24 от 15.04.2024.pdf 15.04.2024 13:17 18.04.2024 09:20
33. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №33-24 от 16.04.2024 искл.pdf 16.04.2024 12:07 16.04.2024 12:07
34. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №34-24 от 23.04.2024.pdf 23.04.2024 13:06 23.04.2024 13:06
35. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №35-24 от 26.04.2024.pdf 27.04.2024 08:23 27.04.2024 08:23
36. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №36-24 от 03.05.2024.pdf 03.05.2024 11:51 03.05.2024 11:51
37. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №37-24 от 15.05.2024.pdf 15.05.2024 09:40 22.05.2024 11:16
38. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №38-24 от 16.05.2024.pdf 16.05.2024 10:54 16.05.2024 10:54
39. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №39-24 от 23.05.2024.pdf 23.05.2024 14:23 23.05.2024 14:23
40. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №40-24 от 30.05.2024.pdf 31.05.2024 11:10 31.05.2024 11:10
41. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №41-24 от 13.06.2024.pdf 13.06.2024 13:33 13.06.2024 13:33
42. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №42-24 от 19.06.2024.pdf 20.06.2024 13:05 20.06.2024 13:05
43. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №43-24 от 20.06.2024 изменения в план проверок.pdf 20.06.2024 13:05 20.06.2024 13:05
44. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №44-24 от 02.07.2024.pdf 03.07.2024 04:58 03.07.2024 04:58
45. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №45-24 от 07.07.2024.pdf 04.07.2024 10:02 04.07.2024 10:02
46. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №46-24 от 16.07.2024.pdf 16.07.2024 11:11 16.07.2024 11:11
47. ПРОТОКОЛ собрания Президиума №47-24 от 17.07.2024.pdf 17.07.2024 11:46 17.07.2024 11:46
Создана: 21.12.2023 09:17, обновление 17.07.2024 11:46